SRC Belgesi Nedir?

SRC Belgesi, 25.02.2004 tarihli 25384 sayılı Eski Karayolu Taşıma Yönetmeliği 60. Maddesi gereğince, 11.06.2009 27255 Sayılı Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 36 gereğince karayolunda taşımacılık yapan tüm sürücülerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Alınması zorunlu dersler ve ders saatleri şunlardır.

Aynı maddenin “d” bendi uyarınca Psikoteknik Değerlendirme Raporu bulundurmak da zorunlu hale getirilmiştir.