Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik belgesi almak için hemen arayın!

Bursa Sevinç Psikoteknik Değerlendirme Merkezi

Kurumumuz yetkili Pisikoteknik Değerlendirme Merkezidir. Ticari araç kullanan tüm sürücülerin alması gereken psikoteknik belgesi merkezimizde verilmektedir. Psikoteknik belgesi 5 yılda bir yenilenmesi gereken bir değerlendirmedir.
Psikoteknik belgesi almak için gerekli evraklar;
* Ehliyet fotokopisi
* Kimlik fotokopisi
*4 Adet Vesikalık Fotoğraf

Not: Fotokopiler merkezimizde çekilmektedir. Test cihazı fotoğraf çektiği için vesikalık resim getirmenize gerek yoktur.
ÖNEMLİ: Psikoteknik belgesi alacağınız kurumun yetkili “Psikoteknik Değerlendirme Merkezi” olmasına dikkat ediniz.

Psikoteknik Nedir?

Psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Psikoteknik, fizyolojik ve psikolojik yöntemlerle çalışanı değerlendirir. Amacı bireyi elemek değil, yeteneklerine uygun işe yönlendirmek böylece meslek hastalıkları, iş kazaları ve uyumsuzlukları azaltmak, önlemektir.

Sürücülerde Psikoteknik Değerlendirme

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.

Psikoteknik Değerlendirme Mevzuatı içinde: Değerlendirme yapacak kuruluşların nitelikleri, aranan kriterler, muayenin usul ve esasları, sürücü adaylarında aranan şartlar ile sürücülere uygulanacak testlerin içeriği, süresi ve değerlendirme raporu gibi konulara açıklık getirilmiştir.

Uygulama
Psikoteknik Değerlendirmede, sürücü önce uygulamayla ilgili bilgilendirilir ve psikolog eşliğinde mevzuata uygun sistem ve yazılımlar kullanılması suretiyle teste alınır.

TESTLER
Sistemde 4 Sayılı Cetvel’de belirtilen özelliklere ilave olarak, farklı yetenek ve becerilere yönelik testler de bulunmaktadır. Ayrıca trafik güvenliğinde araç kullanma becerileri kadar önemli olan güvenli sürücülük davranışlarını ölçmek için geliştirilmiş olan bilgisayar tabanlı kişilik ve güvenlik testleri de mevcuttur. Test sonuçları normlarla otomatik olarak karşılaştırılarak sürücünün performansı bilgisayar çıktısı olarak görüntülenebilmekte, her test için ayrıntılı rapor alınabilmektedir. Sistem’in gelişen teknolojilere uyumluluğunu arttırmak üzere yazılım donanım ar-ge faaliyetlerini sürdüren uzman kadrosu mevcuttur. Zihinsel Yetenek ve Psikomotor Beceri Testleri
1. Tepki Hızı Testi
2. Çevresel Görüş Testi I-II
3. Görsel Algı Bellek Testi
4. Görsel Süreklilik Testi
5. Muhakeme Testi
6. Koordinasyon Testi
7. Hız-Mesafe Tahmin Testi
8. Çarpışma Tahmin Testi
Testin süresi ve sonucu
Sürücülere uygulanan testin süresi ortalama 60 dakikadır. Testin bitiminde sonuç anında öğrenilebilir.

Psikoteknik raporu ve kartı: Sürücüye uygulanan test raporu, onaylanmak üzere Sağlık Bakanlığı bilgi işlem sistemine girilir. Psikolog tarafından e-imza ile sisteme yüklenen rapor, adayın daha sonra gideceği Psikiyatrist tarafından yine e-imza ile nihai olarak onaylanır. Psikoteknik raporu bu andan sonra adayın e-devlet sayfasına tanımlanmıştır. Kart veya yazılı raporlar verilmemektedir.